Gyakori kérdések

1. Mi az az IBC? Az IBC az International Business Company vagy az International Business Corporation rövidítése. Szószerinti fordításban nemzetközi üzleti társaság. Az IBC egy jogi személy, amelyet egy adóktól mentes (kivéve az éves fenntartási díjat) országban jegyeztek be. Az IBC nem végezhet gazdasági tevékenységet az alapítás államában. Az offshore országoknak saját szabályozó törvényeik vannak, amelyek nagyban hasonlítanak egymásra.

2. Mi a különbség az offshore company az offshore corporation és az IBC között? Tulajdonképpen semmi. Területenként máshogy hívhatják, de lényegében mindegyik kifejezés az alapítás helyén nem rezidens, külföldi vállalatot jelenti.

3. Mire használnak általában egy offshore céget? Leginkább nemzetközi kereskedelmi tranzakciókhoz, nemzetközi tőzsdei vagy egyéb befektetések kezeléséhez illetve úgynevezett privát vagyonvédelemhez. Ezek a cégek termékeket és szolgáltatásokat adhatnak és vehetnek, bankszámlát tarthatnak fenn és üzleteket működtethetnek. Sok esetben ezeket a cégeket ingatlan-, vagy földtulajdon fenntartásáért alapítják. Gyakori a szellemi termék, szerzői- vagy egyéb jog tulajdonlás, illetve az internetes szolgáltatások üzemeltetésére létrehozott vállalat. Persze ezek csak példák. Az offshore cégek használhatóak még számtalan más dologra is, többek között – az adott országok jogszabályainak betartása mellett – adókímélésre is.

4. Drága az offshore cégek alapítása? Manapság már nem. Természetesen az árak függnek a helyszíntől és az alapításhoz igénybevett szolgáltatásoktól is. Az alapítás évét követően fenntartási díjat kell fizetni, amely tartalmazza az összes állami vagy kormányzati adót és illetéket. Az Áraink menüpontban részletesen tájékozódhat a bejegyzési és fenntartási díjakról.

5. Be kell fizetnem a cég alaptőkéjét? Ha igen, mikor? Nem kell befizetni alapításkor a társaság tőkéjét. A cég eladósodása esetén a részvények valós tulajdonosai a részvény névértékéig felelnek a kötelezettségeikért.

6. Mi a különbség a névleges részvényes és a valós részvényes között? A névleges részvényes neve szerepel az állami nyilvántartásokban, de a valós részvényes neve szerepel a részvénykönyvben. A megbízott részvényes neve szerepel minden nyilvános dokumentumon, miközben okiratban a valós részvényesre ruházza a tulajdonos kijelölésének jogát. A megbízott részvényes lemond minden – részvényesként megillető – jogáról. Amennyiben a valós haszonélvező nem kívánja nyilvánosságra hozni személyes adatait, akkor a névleges szolgáltatások igénybevétele javasolt.

7. Lehetséges egyedüli tulajdonosként alapítani céget? Igen.

8. Szükség van igazgatótanácsra vagy egyéb tisztviselőkre? Alapvetően nincs, de vannak kivételek. Például Panamán az igazgatókonn kívül egy elnök, titkár és egy pénztáros kijelölése szükséges (névleges szolgáltatásként igénybe vehető).

9. Ha én vagyok az egyetlen tulajdonos, hogyan tudom szavatolni az anonimitásomat? Nincs az országokban olyan rendelkezés vagy lehetőség, amely felfedi a személyes adatokat más kívülálló személy számára. Továbbiakban használhatóak a névleges szolgáltatások, ez esetben még a kötelező nyilvánosság esetén sem jelennek meg a személyes adatai. Az Ön biztonsága érdekében a megbízott részvényes előzetesen kibocsát egy dátum nélküli felmondólevele.

10. Az offshore alkalmazottak járulékait lehet-e a székhely szerinti országban fizetni? Nem, hiszen az offshore cégek egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy az alapítás államában nem végezhetnek gazdasági tevékenységet, értelemszerűen alkalmazottakat sem foglalkoztathatnak.

11. Milyen engedélyek szükségesek egy Delaware-i LLC magyarországi törvényes működéséhez? Amennyiben Magyarországon belföldi tevékenységet kíván végezni, fióktelep létrehozása szükséges.

12. Lehet-e kérni az offshore cégnek uniós adószámot? Mivel az offshore cégek nem uniós székhelyűek, vagy ha igen, akkor az alapítás államában nem végeznek tevékenységet így közvetlenül nem kérhető nekik közösségi adószám. Természetesen a társaságok által létrehozott fióktelepekre a fentiek nem vonatkoznak.

13. Delaware-i offshore LLC vásárolhat az USA területén? Pl. gépjárművet. Az LLC üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat az Egyesült Államok területén.

14. Ha egy offshore cégnek van magyarországi fióktelepe akkor már a magyarországi szabályok alapján adózik? Nem, csak a fióktelep adózik a magyar adózási szabályok alapján, amennyiben a fióktelep gazdasági tevékenységet folytat.

15. Mi módon lehet a számlához hozzáférni, kezelni? Az általunk ajánlott bankok többsége internetbank és telebank szolgáltatással rendelkeznek, így bárhonnan kényelmesen tudja kezelni számláját.

16. A magyarországi fióktelep jelent-e automatikusan adófizetési kötelezettséget? Igen. A fióktelep a magyar adózási jogszabályok szerint adózik, amennyiben gazdasági tevékenységet folytat.

17. Van-e lehetőség nem magyar VAT számot kérni? Magyar adószámot csak a magyarországi fióktelep kaphat, VAT számot pedig bármely EU tagállamban létrehozott fióktelep. Amennyiben a cég nem rendelkezik a Közösségen belül fiókteleppel, erre nincs lehetőség.

18. Milyen típusai vannak az offshore cégeknek? A társasági formák, így az alapításra és működtetésre vonatkozó szabályok államonként eltérőek lehetnek.